pekarska-pec-sa-komorom-elp48fk96

Pekarska peć sa komorom (ELP48+FK, ELP72+FK, ELP108+FK, ELP144/3+FK)

Pekarska peć sa 3 etaže (rerne) sa fermentacionom komorom.

Detaljnije
pekarska-pec-sa-komorom-elp64pfk128

Pekarska peć sa komorom (ELP64+FK, ELP96+FK, ELP144+FK, ELP192+FK, ELP240+FK)

Pekarska peć sa 4 etaže (rerne) sa fermentacionom komorom.

Detaljnije